F process

From AgriFoodWiki
Revision as of 18:54, 11 June 2017 by Deheij (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Introduction

Food Processing deals the question 'how to make food and beverage' safe and cost-effectively. The domain covers individual processing machines (mechanical engineering), the design and realization of full production lines (including ICT) and the design of full production facilities (factories). The domain is covered into three major technology domains. a) food processing (structuring, mixing, cooking, etc.), c) Preservation Technologies to ensure that foods are safe and have sufficient shelf-life and d) packaging technologies (including AMAP, Robots, etc.).

General info about Food Processing Technologies (FPT)

  • Link to Process Technologies with English written information.
  • List with other Engelstalige PT sources (under construction)


There are three categories of technologies:

A. Known or widely accepted technologies.

B. Known Novel Technologies (e.g. pascalisation / HPP).

C. Unknown Novel Technologies.

Algemene Informatie over Levensmiddelen Proces Technologie (LPT)

  • Link naar Proces Technologie met Nederlandse talige informatie.
  • Lijst met andere Nederlandstalig LPT bronnen (under construction)


Er zijn drie klasses van technologieën bekend

A. Gekende of te wel gangbare technologieën.

B. Bekende nieuwe technologieën .

C. Onbekende nieuwe technologieën.


Bekende nieuwe technologieën

Dit zijn technologieën die in de praktijk nog niet veel worden toegepast, of waarvan nog maar enkele praktijkimplementaties bekend zijn. Dit type technologie is vaak wel bekend bij kennisinstellingen of high-tech innovatieve ondernemers. De technologie staat op het punt van doorbreken, of bevindt zich in de Valley of Death. Dit soort technologieen zijn verre van mainstream. Vaak zijn er al een beperkt aantal machinebouwers bekend of is het mogelijk om met pilot-apparatuur aan de slag te gaan. Ook zie je dat dergelijke technologieën reeds beschermd zijn met octrooien. Een voorbeeld van een dergelijke technologie is Pascalisatie (HPP).